Selecteer een pagina

Website
Onze Jongens In De Jungle

 

De verhalen van Nederlandse soldaten die hun dienstplicht in Suriname vervulden kent bijna niemand, terwijl veel mensen een buurman, oom of vader blijken te hebben die in Suriname heeft gediend.

Zo vertrokken er tussen 1945 en 1975 in totaal zo’n 20.000 Nederlandse jongens van vaak net 18 jaar oud naar Suriname om daar hun diensttijd te vervullen bij de TRIS (Troepenmacht in Suriname), die stond voor vrede en veiligheid. Toch is er maar weinig bekend over deze voor velen van hen toch zo’n bijzondere periode in hun leven.

De door Jelmar Hoekstra gemaakte documentaire ‘Onze Jongens in de Jungle’ belicht het wel en wee van de uitgezonden militairen. Hun indringende verhalen, persoonlijke lotgevallen en ervaringen komen ook op de website tot uiting. Verder belicht de website de achtergronden, de techniek en het waarom van de documentaire.

De website kwam tot stand i.s.m. Playback Images, Tussenkadijken2, Filmkapitaal, Triskontakten e.a.

 

 

 

Ook een website?