Projecten realiseren

 

re·a·li·se·ren (vorm van verwezenlijken)

“Ieder project is anders

en vraagt

telkens weer om

nieuwe uitdagingen.”

 

Projecten met Pocket Design

 

Voor de een is het opzetten van een website een project op zich, voor de ander is dat deelname aan een (vak)beurs. Maar ook het optuigen van een communicatietraject voor een event of productintroductie of persbijeenkomst vraagt om een inspanning waarvoor niet in iedere organisatie de expertise of gewoon voldoende tijd voorhanden is.

Pocket Design weet uit ervaring dat het in sommige gevallen zelfs wenselijk is om deze zaken extern onder te brengen, om de interne organisatie niet extra te belasten. Een uitgebreide intake van de wensen en eisen vormt de basis voor een doeltreffende uitvoering. In die gevallen waarin eigen expertise niet voorhanden is, zijn er onder de vele contacten goede uitwijkmogelijkheden. Samen wordt alles op alles gezet om de organisatie soepel en efficiënt te laten verlopen.

Websites

De ondernemer bouwt weloverwogen een imago op, waardoor klanten vertrouwen krijgen en bereid zijn terug te komen. Onderdeel van dit imago is ook de huisstijl en de uitstraling van de organisatie. Het aanzien van de website dient dit dan ook uit te dragen. Een website is onderdeel/uitvloeisel van de totale (marketing)communicatie van de organisatie en het ontwerp is medebepalend voor het succes er van. De bezoeker van uw website wil snel en direct kunnen vinden wat hij/zij zoekt en niet worden afgeleid door zaken die hem/haar weerhouden gebruik te maken van uw diensten of producten.

Voor het (opnieuw) opzetten van een website is veel tijd nodig, die de moderne ondernemer veelal niet heeft. Aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst inventariseren wij  doel, inhoud en wensen voor vorm en uiterlijk en schrijven wij hiervoor een functioneel ontwerp.

%

Laptop/Desktop

%

Smartphone

%

Tablet

Gebruikte apparaten voor internet 2021 wereldwijd – Bron: Statcounter

Website ontwikkelen

Pocket Design kan u behulpzaam zijn bij het ontwikkelen, maar ook het  ontwerpen van een passende website.

Wij maken daarbij gebruik van WordPress, een open-source content management systeem, waar zeker 25% van de websites in de wereld op draaien. Het open-source karakter zorgt ervoor dat het systeem regelmatig wordt bijgewerkt met de nieuwste updates, ontwikkeld door miljoenen gebruikers en ontwikkelaars wereldwijd.

Het systeem leent zich bij uitstek voor de mogelijkheid om de content in eigen beheer te nemen; de kracht schuilt in de eenvoud.

En als de website eenmaal staat is actuele content een must. Ook daar kan Pocket Design u behulpzaam bij zijn.

Website onderhoud

Als de website er eenmaal is, dan is het zeer wenselijk als deze ook wordt onderhouden. Tenslotte verwacht de bezoeker ervan dat er ook regelmatig iets nieuws te vinden is; zo niet, dan zal hij elders gaan zoeken.

Het onderhouden van de website vergt (veel) tijd en daar ontbreekt het in verschillende organisaties aan.

Pocket Design maakt die tijd voor u door op regelmatige basis uw website te onderhouden met teksten, afbeeldingen, nieuwe producten

Uw website optimaliseren zodat deze beter gevonden wordt, hoort daar ook bij. SEO/SEA, Google Analytics zijn voor Pocket Design geen onbekende zaken.

Sponsoring

Bedrijven worden dagelijks benaderd of ze willen sponsoren. De plaatselijke voetbal- of volleybalclub, een goed doel of een maatschappelijke instelling. De mate van betrokkenheid bij de samenleving of de te sponsoren organisatie bepaalt in veel gevallen de bereidheid tot sponsoring.

Zonder daarbij de vaak ideële gedachte uit het oog te verliezen, verwacht de sponsor uiteraard een tegenprestatie, merendeels in de vorm van publiciteit of aanwezigheid tijdens het evenement. Om te beoordelen wat de effecten van het sponsoren (kunnen) zijn is het goed een helder en overzichtelijk sponsorplan op te stellen. Niet alleen om te (w)(m)eten wat de effecten zijn, maar ook om goede afspraken te kunnen maken.

Pocket Design heeft ervaring met sponsoring en kan u daarbij zeker van dienst zijn. Van plan tot uitvoering. Ook voor sponsorfinding.

Organisatie

De organisatie van evenementen, projecten, beursdeelnames en acties is in goede handen bij Pocket Design. Meestal ontbreekt de tijd in een organisatie, komt men handen tekort of liggen de prioriteiten op dat zelfde moment ergens anders.

En toch is het opportuun dat er op het zelfde moment een aantal zaken in gang worden gezet. Daar kunnen wij voor zorgen.

Een uitgebreide intake van de wensen en eisen vormt de basis voor een doeltreffende uitvoering.

In die gevallen waarin eigen expertise niet voorhanden is, zijn er onder de vele contacten goede uitwijkmogelijkheden. Samen wordt alles op alles gezet om de organisatie soepel en efficiënt te laten verlopen.

Project optuigen?