ondersteuning

Organisatie

De organisatie van evenementen, projecten, beursdeelnames en acties is in goede handen bij Pocket Design. Meestal ontbreekt de tijd in een organisatie, komt men handen tekort of liggen de prioriteiten op dat zelfde moment ergens anders. En toch is het opportuun dat er op het zelfde moment een aantal zaken in gang worden gezet. Daar kunnen wij voor zorgen.

Een uitgebreide intake van de wensen en eisen vormt de basis voor een doeltreffende uitvoering. In die gevallen waarin eigen expertise niet voorhanden is, zijn er onder de vele contacten goede uitwijkmogelijkheden. Samen wordt alles op alles gezet om de organisatie soepel en efficiënt te laten verlopen.

Neem nu contact op >>

Websites

Voor het (opnieuw) opzetten van een website is veel tijd nodig, die de moderne ondernemer veelal niet heeft. Aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst inventariseren wij het doel, de inhoud en uw wensen voor vorm en uiterlijk en schrijven wij hiervoor een functioneel ontwerp.

Door dit voor te leggen aan verschillende webbouwers, is het vergelijken ervan een stuk eenvoudiger. Desgewenst begeleiden wij het bouwproces voor u, testen het ontwerp en doen voor u de oplevering.

De ondernemer bouwt weloverwogen een imago op, waardoor klanten vertrouwen krijgen en bereid zijn terug te komen. Onderdeel van dit imago is ook de huisstijl en de uitstraling van de organisatie. Het aanzien van de website dient dit dan ook uit te dragen.

Het ontwerp van een website is medebepalend voor het succes er van. De bezoeker van uw website wil snel en direct kunnen vinden wat hij/zij zoekt en niet worden afgeleid door zaken die hem/haar weerhouden gebruik te maken van uw diensten of producten.

Pocket Design kan u behulpzaam zijn bij het (laten) ontwerpen van een passende visual. Goede contacten met verschillende ontwerpers kunnen benut worden bij uitgebreidere en complexe ontwerpen of daar waar hoogstaand artwork vereist is.

En als de website eenmaal staat is actuele content een must. Ook daar kan Pocket Design u behulpzaam bij zijn.

Neem nu contact op >>

Website onderhoud

Als de website er eenmaal is, dan is het zeer wenselijk als deze ook wordt onderhouden. Tenslotte verwacht de bezoeker ervan dat er ook regelmatig iets nieuws te vinden is; zo niet, dan zal hij elders gaan zoeken. Het onderhouden van de website vergt (veel) tijd en daar ontbreekt het in verschillende organisaties aan.

Pocket Design maakt die tijd voor u door op regelmatige basis uw website te onderhouden met teksten, afbeeldingen, nieuwe producten enzovoorts.

Uw website optimaliseren zodat deze beter gevonden wordt, hoort daar ook bij. SEO/SEA, Google Analytics zijn voor Pocket Design geen onbekende zaken.

Neem nu contact op >>

Sponsoring

Bedrijven worden dagelijks benaderd of ze willen sponsoren. De plaatselijke voetbal- of volleybalclub, een goed doel of een maatschapelijke instelling. De mate van betrokkenheid bij de samenleving of de te sponsoren organisatie bepaalt in veel gevallen de bereidheid tot sponsoring.

Zonder daarbij de vaak ideële gedachte uit het oog te verliezen, verwacht de sponsor uiteraard een tegenprestatie , merendeels in de vorm van publiciteit of aanwezigheid tijdens het evenement. Om te bezien wat de effecten van het sponsoren (kunnen) zijn is het goed een helder en overzichtelijk sponsorplan op te stellen. Niet alleen om te (w)(m)eten wat de effecten zijn, maar ook om goede afspraken te kunnen maken.

Pocket Design heeft ervaring met sponsoring en kan u daarbij zeker van dienst zijn. Van plan tot uitvoering. Ook voor sponsorfinding.

Neem nu contact op >>